Kontakt informacije
----------------------------
K.G.V.H. eko d.o.o.
Adresa: Dr.Luje Naletili鎍 25, 10000 Zagreb
tel/fax: +385 (0)1 3691 835
01 3691 836
gsm: +385 (0)98 313-820
e-mail: info@kgvh-eko.hr
Odgovorna osoba: Tom Perutka, d.i.s.


Po箃ovani,
Nakon dosada筺jeg iskustva u praksi, a u cilju uspje筺e poslovne suradnje i obostranog interesa dostavljamo Vam predstavljanje na筫g poduze鎒.
K.V.G.H. EKO d.o.o. bavi se poslovima kemijskog 鑙规enja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije. Poslove koje obavljamo mo緀mo svrstati u grupe:

 • KEMIJSKO 菼┢ENJE:
  Ventilacijskih kanala, komora, filtera, ventilatora i prigu筰va鑑 za sve vrste sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja
 • KEMIJSKO 菼┢ENJE I DEZINFEKCIJA:
  Kuhinjskih napa i industrijske ventilacije pomo鎢 specijalnih otapala i pasivizacijom u svrhu antikorozivne za箃ite
 • VANJSKO 菼┢ENJE:
  Pro鑕lja zgrada (grafiti), strojevi, spomenici
 • PROTUPO瓵RNA PERVENTIVA:
  Otapanje, 鑙规enje i pasivizacija svih naslaga u kanalima koji predstavljaju opasnost od po綼ra
 • KEMIJSKO 菼┢ENJE:
  Naslaga kamenaca u toplinsko-rashladnim sustavima, izmjenjiva鑙ma topline, klima-komorima i 鑙规enju kotlova s vodene strane
 • DOBAVA I UGRADNJA FILTERA ZA DISTRIBUCIJU ZRAKA
 • PROJEKTIRANJE, MONTA瓵 I NADZOR INSTALACIJA, SERVIS RASHLADNIH I KLIMA-URE蠥JA
 • TEHNOLOGIJA 菼┢ENJA SUHIM LEDOM


Posebnu pa緉ju pridajemo za箃iti na radu . Svaki se djelatnik prije zapo筶javanja upoznaje s procesom rada kao i sa opasnostima vezanim uz taj proces.
Istu va緉ost pridajemo razvoju novih tehnologija i opreme, tako da danas raspola緀mo suvremenom opremom za rad kao i biorazgradivim sredstvima za 鑙规enje.
Nakon vi筫godi筺jeg rada na poslovima kemijskog 鑙规enja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije, u stanju smo rije筰ti sve probleme koji se u ovoj djelatnosti mogu pojaviti. Poduze鎒 je 100% u privatnom vlasni箃vu.
22