Kontakt informacije
----------------------------
K.G.V.H. eko d.o.o.
Adresa: Dr.Luje Naletilića 25, 10000 Zagreb
tel/fax: +385 (0)1 3691 835
01 3691 836
gsm: +385 (0)98 313-820
e-mail: info@kgvh-eko.hr
Odgovorna osoba: Tom Perutka, d.i.s.
 
REFERENTNA LISTA
 

1.Zagrebačke pekarne "Klara" - svi objekti
2.Restorani
3.Shopping centar:

• Mercator - svi objekti
• Era Tornado
• Branimir centar
• Tuš, Rijeka

4. Osnovne škole
5. Zet d.o.o.
6. Hoteli - cijela Hrvatska
7. Hotel Marriott, Bukurešt
8. Studentski centar u Zagrebu - svi objekti
9. Učenički domovi
10. Dom za starije i nemoćne osobe
11. Eurest Croatia
12. Compass group
13. Autobusni kolodvor
14. Blitz cinestar
15. Srednje škole
 
   
   
     
22